محصولات

قوطی فولادی مستطیل شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

25

سایز:

20-30mm

ضخامت:

2mm

وزن تک شاخه:

1.39kg/m

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

---

    آخرین بروز رسانی قیمت:

---

قوطی فولادی مستطیل شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

20

سایز:

20-30mm

ضخامت:

2.35mm

وزن تک شاخه:

1.65kg/m

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

---

    آخرین بروز رسانی قیمت:

---

قوطی فولادی مستطیل شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

17

سایز:

20-30mm

ضخامت:

2.5mm

وزن تک شاخه:

1.77kg/m

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

---

    آخرین بروز رسانی قیمت:

---

قوطی فولادی مستطیل شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

16

سایز:

20-40mm

ضخامت:

2mm

وزن تک شاخه:

1.7kg/m

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

---

    آخرین بروز رسانی قیمت:

---

قوطی فولادی مستطیل شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

15

سایز:

20-40mm

ضخامت:

2.35mm

وزن تک شاخه:

2.02kg/m

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

---

    آخرین بروز رسانی قیمت:

---

قوطی فولادی مستطیل شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

14

سایز:

20-40mm

ضخامت:

2.5mm

وزن تک شاخه:

2.16kg/m

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

---

    آخرین بروز رسانی قیمت:

---

قوطی فولادی مستطیل شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

13

سایز:

20-40mm

ضخامت:

3mm

وزن تک شاخه:

2.61kg/m

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

---

    آخرین بروز رسانی قیمت:

---