حجم عرضه و تقاضای ورق سرد و گرم طی تیر ماه

98/05/05

طبق آخرین اخبار، ما در حال حاضر و با گذشت چهار ماه از ابلاغ دستور وزارت صمت مبنی بر رعیت کف عرضه، می خواهیم به بررسی این مطلب بپردازیم که رعایت کف عرضه در ماه های فروردین و اردیبهشت برای شرکت فولادساز به چه صورت بوده است...

شرکت فولاد ساز در طول تیرماه سال جاری سه بار موفق به عرضه ورق گرم B و C شد که میزان عرضه و تقاضای آن به ترتیب معادل 207000و 264000 تن بوده است. طبق برنامه وزارت صمت نیز حجم عرضه ای که در این برنامه بود 270000 تن بوده است که 63000 تن کمبود داشت. این در حالی است که در اولین ماه سال، پس از ابلاغ این دستور تنها یکبار موفق به عرضه ورق گرم نازک بار و ضخیم بار (HB و HC) در بورس کالا شده بود، طبق دستور وزارت صمت موظف به عرضه 270000 تن بود اما در نهایت 123000 تن عرضه کرد که در حدود 147000 تن کمتر از سطح تعیین شده بود. این در حالی است که حجم تقاضا هم در حدود 209000 تن اعلام شده بود. به عبارت دیگر درصد حجم عرضه به تقاضا معادل 58.85 درصد بوده است. عرضه ورق سرد این شرکت با نماد (B) نیز در این ماه 50000 تن و میزان تقاضای آم معادل 62000 تن اعلام شد که جمعا 15000 تن کمبود عرضه برای آن تخمین زده شد. این در حالی است که حجم عرضه فروردین ماه 20000 تن بود در حالی که کف عرضه معین شده 65000 تن بود و و نسبت به مقدار معین شده 45000 تن کسری داشت. همچنین تقاضا معادل 33400 تن اعلام شده بود و درصد حجم عرضه به تقاضا برای این محصول هم در حدود 59.88 درصد بوده است. در اردیبهشت ماه نیز این شرکت دو بار محصولات گرم فولادی خود شامل ورق گرم نازک بار و ضخیم بار و ورق سرد را به بورس کالا عرضه کرد که در حالت کلی حجم عرضه ورق گرم معادل 323000 تن بود و 53000 تن بیش از حد تعیین شده بود. گفتنی ست حجم تقاضا در این ماه در حدود 391000 تن بود و درصد حجم عرضه به تقاضا معادل 82.61 درصد عنوان شد. همین شرکت ورق سرد خود را نیز در ماه اردیبهشت با حجمی معادل 46000 تن عرضه کرد که 19000 تن نسبت به کف عرضه کم تر بود. علاوه بر این حجم تقاضا هم 52000 تن اعلام شده بود و درصد حجم عرضه به تقاضا 88.46 درصد گزارش شده است. طبق آمار این حجم از عرصه 20000 تن کمتر از سطح تعیین شده گزارش شد. این در حالی است که حجم تقاضا برای ورق سرد در حدود 43000 تن بود و با وجود عرضه ی این شرکت معادل 25000 تن، حجم عرضه ی ورق سرد این شرکت در خرداد ماه نسبت به دستور ابلاغ شده توسط وزارت صمت 40000 تن کسری دارد.

1 / 3