شرایط فعلی بازار، عدم اعلام قیمت توسط عرضه کنندگان

98/06/30

فعالیت خرید بیشتر در بازارهای صادراتی برای ورق گرم و ورق سرد سی آی اس طی هفته منتهی به دوشنبه 16 سپتامبر کاهش یافت، زیرا قیمت ها خیلی سریع در حال افت بوده اند. طبق ارزیابی های هفتگی قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس در تاریخ 16 سپتامبر معادل 420-435 دلار در هر تن اعلام شد، که نسبت به 430-438 دلار در هر تن هفته گذشته کاهش یافته است. وی گفت: "هفته گذشته چندین خرید محموله ورق گرم [ با منشاء روسیه] صورت گرفت، اما پس از آن، قیمت ها 10-15 دلار در هر تن کاهش یافت. احتمال این که امروز حجم معاملات زیاد نباشد فراوان است زیرا امکان دارد که فردا قیمت ها باز هم کاهش یابد. یکی از معامله گران شمال آفریقا گفت که ادامه این روند تقاضا را بسیار کاهش می دهد. یک منبع دیگر گفت: "[کاربران نهایی] مشاهده کردند که چقدر سریع قیمت ورق گرم پایین آمده است و منتظرند تا به [پایین تر] از این هم برسد." قیمت ورق گرم پیشنهادی روسیه در حدود 425-428 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه در منطقه خاورمیانه-شمال آفریقا (منا) شنیده می شد، اما برخی از معامله گران گفتند که این مواد با قیمت حداقل 415-420 دلار در هر تن فوب موجود است. آخرین قیمت ورق گرم شنیده شده در این منطقه معادل 460 دلار در هر تن یا حدود 435 دلار در هر تن فوب بوده است. اگرچه هنوز قیمت ورق گرم پیشنهادی با مبدا سی آی اس در ترکیه شنیده نشده است، اما برخی منابع ترکیه می گویند که احتمالا پیشنهادات در حدود 455-460 دلار در هر تن سی اف آر یا نزدیک به 435-445 دلار در هر تن فوب دریای سیاه ثابت باقی خواهد ماند.

بر اساس ارزیابی های هفتگی، قیمت ورق روغنی صادراتی سی آی اس، در روز دوشنبه معادل 500-510 دلار در هر تن بود که نسبت به 500-515 دلار در هر تن کاهش یافته است. قیمت ورق سرد پیشنهادی با مبدا روسیه نیز در حدود 510-515 دلار در هر تن فوب در منطقه منا و 515-520 دلار در هر تن فوب در ترکیه شنیده می شد. اما هیچ پیشنهادی برای ورق سرد با منشاء اوکراین شنیده نشد، اما با توجه به کاهش قیمت ورق گرم، که اولین محصول برای ساخت ورق سرد است، منابع تخمین زده اند که قیمت کارآمد برای ورق سرد با منشاء اوکراین در حدود 490-500 دلار در هر تن فوب دریای سیاه است.

طبق ارزیابی هفتگی قیمت ورق ضخیم بار فولادی، با ضخامت 8-50 میلی متر صادراتی سی آی اس، در حدود 565-575 دلار در هر تن بود که نسبت به روز دوشنبه ثابت بود. پس از انتشار این ارزیابی ها، شنیده شده که پیشنهادات با مبدا روسیه به 540-545 دلار در هر تن فوب کاهش یافته است، که نسبت به 585-590 دلار در هر تن در اوایل ماه سپتامبر افت داشت. با این حال هیچ پیشنهادی برای ورق های اوکراین در بازار وجود ندارد.

1 / 3