هم اندیشی صادراتی شرکت های عضو سندیکا ۱۱خرداد ۹۸

98/03/18

شرکت در جلسه هم اندیشی صادرتی شرکت های عضو سندیکا با حضور مدیریت محترم عامل شرکت فولادگران آقای مهندس سنایی و مسئول واحد صادرات آقای دکتر ساعدی در محل سندیکا.

1 / 3
2 / 3
3 / 3