نمایندگان دولتی اتاق بازرگانی مشخص شدند

98/02/02

وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌هایی نماینده‌های دولتی عضو اتاق بازرگانی تهران را مشخص کردند.

1 / 3