تصویب خرید مچینگ انواع ورق در بورس کالا

98/03/28

🔸مچینگ انواع ورق در بورس کالا تصویب شد / عرضه بلندمدت شمش نوردکارها به جلسه کمیته تخصصی تنظیم بازار موکول شد

🔸 مدیر اجرایی انجمن فولاد در گفتگو با معدن نامه در خصوص نتایج این جلسه مطرح کرد:
سه موضوع فولادی در جلسه کارگروه اصلی تنظیم بازار عنوان شد، یکی از این موارد بحث #مچینگ انواع ورق در بورس کالا بود که به دلیل مقررات خود بورس از نیمه دوم سال ٩٧ انجام نمی شد که سبب شده بود صنایع #پایین_دستی با #مشکل مواجه شوند، این در شرایطی بود که برای مثال فولادمبارکه نمیتوانست ورقی مختص خرید و نیاز ایران خودرو را در تالار اصلی عرضه کند و در نهایت دیگری آن را خریداری کند.

🔸در آخر مچینگ انواع ورق در بورس کالا تصویب شد و بنا شد مچینگ ادامه داشته باشد و برای مدت گذشته هم ثبت شود.
در ادامه کمیته اخصصی تنظیم بازار نسبتهای عرضه اصلی و میزان مچینگ را اعلام خواهد کرد.

1 / 3