حضور فولادگران در ششمین نمایشگاه لوله و اتصالات

98/07/07

همزمان با همایش و نمایشگاه بین المللی لوله و پروفیل فولادی ایران
زمان 18 الی 21 مهر ماه
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 6

1 / 3
2 / 3