نمایشگاه بین المللی لوله و پروفیل تهران

98/07/21

گزارش تصویری از ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و پروفیل تهران
محل دائمی نمایشگاه های تهران
غرفه 32 شرکت فولادگران ابتکار نوین ایرانیان

1 / 3
2 / 3
3 / 3